Huisstijl voor Galerie Het verlof

On The Spot (meer dan magazines)

Infographics.nl / Loek Weijts

Jesse Stichting

Leids Amateurkunst Festival

100 Bruggenloop Leiden. Met Loek Weijts

Gevelbord Treinreiswinkel Leiden

Restyling huisstijl voor Treinreiswinkel. Pictogrammen van Loek Weijts

Stichting Hoog Sammy

SBR Wonen

Flnterdiep Architectuur

Werkonderneming Duivenvoorde. Illustraties Loek Weijts

Vereninging voor Behoud van Monumentale Kerkgebouwen

Core Consultancy

International Photo Festival Leiden

Stichting Oude Hollandse Kerken

Stadslab Leiden

Verbetervonk - Organisatiebegeleider